لطفاً چند لحظه صبر نمایید ...

شناخت نقره اصل از بدل با اهنربا

شناخت نقره اصل از بدل با آهنربا

نقره نیز همانند طلا خاصیت ضد آهنربایی دارد یعنی در هنگام برخورد با یک آهنربا نه تنها جذب آن نمی‌شود بلکه آن را دفع می‌‌نماید. بنابراین زمانی که می‌‌خواهید نقره اصل را تشخیص دهید یک آهنربا بردارید و آن را به انگشتر خود نزدیک کنید.

اگر بین آهنربا و انگشتر شما نیروی دافعه به وجود آمد یعنی این دو یکدیگر را دفع کردند نقره شما اصل است در غیر این صورت و در صورت به وجود آمدن نیروی جاذبه بین آهنربا و انگشتر شما، می‌‌توان به صراحت گفت که انگشتر شما تقلبی و فقط با روکش نقره‌‌ای است.

لازم به ذکر است فلزاتی که روی، سرب، مس و یا دیگر فلزات غیر مغناطیسی دارند با استفاده از این آزمون قابل شناسایی نخواهند بود.