دوستان خود را به خرید از نقره سرای علمدار دعوت کنید!

باشگاه مشتریان نقره سازی علمدار سرویس جدیدی است که به شما امکان می‌دهد به روش‌های مختلف امتیاز، تخفیف و جایزه دریافت کنید.
دوستان خود را دعوت به خرید حضوری درست شو کنید، عضو ست شو شوند و اولین خریدشان را انجام دهند که در این صورت به ازای هر دعوت موفق، 30.000 تومان کیف  پول شما شارژ می گردد..